achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

'Petitieboot' aangeboden aan gemeenteraad

Drie Wapenveldse organisaties hebben maandagavond een 'Petitieboot' aan geboden aan burgemeester Inez Pijnenburg als voorzitter van de gemeenteraad.

Roel Docter maakte namens de drie clubs bekend dat via de digitale petitie 735 ondertekeningen binnen waren gekomen. Daarvan op dat moment 156 ondertekenaars uit de gemeente Heerde maar ook 178 steunbetuigingen van inwoners van Apeldoorn. Aansluitend boog de gemeenteraad zich over het beweegbaar maken van de bruggen over het Apeldoorns kanaal. De uitkomst is dat het beweegbaar maken van de bruggen over het Apeldoorns op de agenda blijft staan. Maar de opgave aan verantwoordelijk wethouder Wolbert Meijer is fors. Hij moet zorgen dat het een co-productie wordt met partners als de gemeente Hattem en het Waterschap Vallei en Veluwe en er mag geen sprake zijn van financiële risico's.

Doorvaarthoogte 
En die opdracht gaat verder dan het voorstel van het college dat behandeld moest worden. Omdat het beweegbaar maken van de Kloosterbrug en Manenbergerbrug te duur zou worden in beheer en onderhoud, lag er een voorstel om beide bruggen een vrije doorvaarthoogte te geven van 1,30 meter. Voldoende voor kleine sloepen en kano's. In dat geval blijft er geld over van de 3,1 miljoen die de provincie beschikbaar stelt en daarmee wil het college ook de volgende brug richting Heerde, de Flessenbergerbrug, aanpakken voor zo'n vrije doorvaart. Dat zeer tegen de zin van de stichting Recreatie Wapenveld, de Dorpsraad en de Ondernemersvereniging. Zij houden vast aan de vrije doorvaart van de bruggen voor de BM-klasse en binnenvaartschepen zoals vastgelegd in een 2011 ondertekende Samenwerkingsovereenkomst met de kanaalpartijen.

Apeldoorn
Het werd een heet politiek avondje met veel volk op de tribune en elders in het gemeentehuis omdat de raadszaal geen plek had voor iedereen. Opmerkelijk was de inspreker: Menno van Erkelen, raadslid voor Lokaal Apeldoorn. Hij meldde dat wethouder Johan Kruithof van de Apeldoornse gemeenteraad jaarlijkse 75.000 euro mag besteden om in Brussel te lobbyen voor Europees geld, onder andere voor de bootconveyor in Epe. “Onze droom is dat toervaarders en historische binnenschepen Apeldoorn kunnen bereiken. Zet daar geen kruis door want dat heeft ook voor Apeldoorn verstrekkende gevolgen”, was zijn oproep die een klaterend applaus opleverde. Wat volgde was een urenlange discussie met als belangrijkste kenmerk de wil om elkaar te kunnen vinden. De Wapenveldse organisaties hebben een punt, de ambitie voor een bevaarbaar kanaal is aanwezig maar het ontbreken van middelen in de gemeentekas is het probleem. Na een lange schorsing lukte het uiteindelijk. Er werd een unaniem onderschreven motie aan het raadsvoorstel toegevoegd met de bovenomschreven inhoud. Spannend werd het toen wethouder Meijer inhoudelijke vragen ging stellen over de motie. Toen de raadsleden duidelijk maakten dat verder onderzoek voor hen niet nodig is maar dat ze een uitvoeringsplan verwachten, was de wethouder ingenomen met de motie. “De motie wordt overgenomen door het college en die gaan we uitvoeren”, aldus wethouder Meijer.

 

Heerder Volkslied

Heerde is het mooiste plekkien
In ons boeren vaderland
Ginds de Iesel met zien weerden
Daor weer bosch en heuvelrand
t Is een lus, die bonte kleuren
Noord of Zuud, ja Oost of Wes
t Is een prachtig Veluwsch landschap
Deur zien bomen, veld en grs (2x)

Hier woon ie ech bie de boeren
Met heur varkens en heur koe
Hier kuj heerlijk buten woonen
Zonder al dat stadsche gedoe
Heerde blief maar fijn bie 't olde
Pas op dat zoe niet verleid
In dat mooie Heerder landschap
Past geen stadsche deftigheid (2x)

t Heerder volk daor kuj op bouwen
t Is een volk vol warkzaamheid
Want de goed bewarkte akker
Word op tied e zeijd en e meijd
As kind hk hier e loopen
Wat er ook gebeuren zal
k Blieve trouw an disse woorden
Heerde, Heerde bvenal (2x).

Werkzaamheden Wijzijnheerde.nl

De komende tijd worden er aanpassingen gedaan aan deze website. Hierdoor kan het zijn dat een bepaalde functionaliteit niet (meer) werkt.
Komt u hier voor informatie die voorheen op deze website te vinden was dan verwijzen we u graag door naar visitheerde.com

U kunt deze melding sluiten door op een willekeurige plek te klikken