achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Vijf bijenhotels in gemeente Heerde

Velen kennen de honingbij en haar belang voor onze natuurlijke omgeving. Maar wist je dat er in Nederland ook ruim 350 soorten wilde bijen zijn? Ruim de helft hiervan is bedreigd. Wilde bijen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van onze eetbare gewassen is voor de bestuiving afhankelijk van bijen en andere insecten.

Vijf bijenhotels in gemeente Heerde

Gedurende het weekend van 20 en 21 april vinden er twee activiteiten plaats ten behoeve van de bescherming van wilde bijen en andere insecten, zoals vlinders.

Ten eerste is er op 20 april op het Landgoed Vosbergen de opening van het insectenhotel. Op initiatief van de lokale imkers en de KNNV zijn in Heerde onlangs vijf insectenhotels gerealiseerd. Doel hiervan is tweeledig: ondersteuning van de bijen- hommel- en vlinderstand en informatieverschaffing ten behoeve van bewustwording van inwoners en recreanten.

Bijzonder is dat deze insectenhotels, mogelijk gemaakt door de Gemeente Heerde, geplaatst zijn langs de mooie klompenpaden die Heerde rijk is: het Vosbergenpad (op het Landgoed Vosbergen), het Horsthoekerpad (op het Landgoed Bonenburg), het Elsvoorderpad (nabij de kerk in Vorchten) en het Markluidenpad (io, bij de Nijensteen in Veessen) en bij het Oranjepaadje/klompenpad in Veessen .Enkele jaren geleden is op Vriezes Erfgoed (Wapenveld) aan het Paddenpad een insectenhotel geplaatst. De gemeente Heerde draagt op deze wijze actief bij aan het ontwikkelen en instandhouden van onze leefomgeving, zeer passend in de Cittaslow-gedachte.

De opening van het insectenhotel op Vosbergen wordt vanaf 13:00 uur voorbereid in samenwerking met kinderen van groep 8 van de Jenaplanschool in Hoorn. Zij boren gaatjes in boomstammen, vullen het hotel met riet en bamboe en doen een hommelexcursie. De opening vindt plaats vanaf 15:00 uur bij het insectenhotel aan de Vosbergerweg.

Op zaterdag 21 april organiseert Nederland Zoemt de ‘Nationale Bijentelling’. Iedereen kan daaraan meedoen. Op Vosbergen wordt in dat kader een hommelexcursie georganiseerd op zaterdag om 11:00 uur. Vertrek vanaf het insectenhotel aan de Vosbergerweg.